درباره ما

شرکت دانش بنیان پارس کیان فناوری آپادانا (پکفا) يکی از شرکتهای پيشرو در زمینه ساخت سیستم احضار پرستار و تجهیزات اتوماسيون صنعتی و پزشکی می باشد .

خدمات شرکت دانش بنیان پارس کیان فناوری آپادانا (پکفا)

  • اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی – پزشکی – الکترونیک

  • مهندسی معکوس و تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی و پزشکی – الکترونیک

  • آماده همکاری در زمینه ساخت تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز صنایع.

  • مشاوره/طراحی/اجرا و نظارت عالی پروژه های اتوماسیون صنعتی صنایع.

  • مشاوره/طراحی/اجرا و نظارت عالی پروژه های الکترونیکی.

  • تامین تجهیزات  پزشکی -اتوماسیون صنعتی – الکترونیک – قدرت  و …

    اين شرکت مجری در پروژه های تدارکاتی و تأمين تجهيزات اتوماسيون صنعتی می باشد.