محصولات الکترونیک نساجی

نصب و راه انداری انواع ماشین الات نساجی

تعویض و تعمیر موتور رزروپود دستگاه بافندگی(همه مدل ها شامل تکنومتکس – roj – iro JAMD2892- picanol – laser و …)

تعویض و تعمیر جعبه کلاج و ترمز دستگاه بافندگی سولزر روتیsulzer ruti

( کارت کلاج و ترمز برد کلاج و ترمز )

تعمیر و فروش انواع بردهای الکترونیکی صنایع نساجی فروش و تعمیر موتور رزرو پود پود رزرو – برد  رزوپود

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:09132941959